Menu Close

Thảm gai mít

Thảm gai mít

Thảm gai chống trơn. Sử dụng làm thảm đường dẫn chống trơn. Thiết kế mặt gai gạt cát bụi và tăng ma sát với chân người sử dụng.